Fahrplan für Artilleriestraße, Osnabrück

Bus 11
Eversburg Büren, Osnabrück
Bus 11
Schinkel Ost, Osnabrück
Bus 21
Kreisel Atterfeld, Osnabrück
Bus 21
Kreishaus/Zoo, Osnabrück
Bus R11
Neumarkt, Osnabrück
Bus R11
Gretesch, Osnabrück
Bus R11
Wersen Gemeinschaftshauptschule, Lotte
Bus R11
Bullerteich, Westerkappeln
Bus R11
Gretescher Turm, Osnabrück
 

Anfahrt & Anreise

Heinrich Schüren Schule (1)
Paracelsus-Klinik (2)
Klinikum Natruper Holz (3)
Herman Nohl Schule (4)

Wegbeschreibung & Route

Anfahrt & Anreise

Kfc (1)
Casa Mia (2)
Phu Thai (3)
Parkhotel (4)

Wegbeschreibung & Route

Anfahrt & Anreise

Welp (1)
Parkhotel (2)
Riemann (3)
Intourhotel (4)

Wegbeschreibung & Route

Anfahrt & Anreise

Botanischer Garten (1)
Bocksturm (2)
Heger Tor (3)
Vitischanze (4)

Wegbeschreibung & Route

Anfahrt & Anreise

Squash und Fitness Gmbh & Co. KG (1)
Niedersachsenbad (2)
Moskaubad (3)

Wegbeschreibung & Route

Anfahrt & Anreise

Kunsthalle Dominikanerkirche (1)
Hyde-Park (2)
Spielbank Osnabrück (3)
Dreikronenhaus (4)

Wegbeschreibung & Route

Anfahrt & Anreise

Bürgerpark Gertrudenberg (1)

Wegbeschreibung & Route

Anfahrt & Anreise

Theaterpassage (1)

Wegbeschreibung & Route

Abfahrten von Artilleriestraße, Osnabrück am 23.04.2014 11:11

Ab Nr Gleis In Richtung Verspaetung
11:14 Bus R11 Neumarkt, Osnabrück -
11:14 Bus R11 Gretescher Turm, Osnabrück -
11:16 Bus 11 Eversburg Büren, Osnabrück -
11:18 Bus S10 Recke Schulzentrum -
11:18 Bus S10 Recke Schulzentrum -
11:21 Bus 21 Kreishaus/Zoo, Osnabrück -
11:22 Bus 21 Kreisel Atterfeld, Osnabrück -
11:24 Bus 11 Schinkel Ost, Osnabrück -
11:26 Bus R11 Wersen Gemeinschaftshauptschule, Lotte -
11:26 Bus R11 Wersen Gemeinschaftshauptschule, Lotte -
11:34 Bus R11 Neumarkt, Osnabrück -
11:34 Bus R11 Gretesch, Osnabrück -
11:36 Bus 11 Eversburg Büren, Osnabrück -
11:41 Bus 21 Kreishaus/Zoo, Osnabrück -
11:42 Bus 21 Kreisel Atterfeld, Osnabrück -
11:44 Bus 11 Schinkel Ost, Osnabrück -
11:46 Bus R11 Bullerteich, Westerkappeln -
11:46 Bus R11 Bullerteich, Westerkappeln -
11:54 Bus R11 Neumarkt, Osnabrück -
11:54 Bus R11 Gretescher Turm, Osnabrück -
11:56 Bus 11 Eversburg Büren, Osnabrück -
12:01 Bus 21 Kreishaus/Zoo, Osnabrück -
12:02 Bus 21 Kreisel Atterfeld, Osnabrück -
12:04 Bus 11 Schinkel Ost, Osnabrück -
12:06 Bus R11 Bullerteich, Westerkappeln -
12:06 Bus R11 Bullerteich, Westerkappeln -