Fahrplan für Gleierbrück, Lennestadt

Bus A514
Milchenbach Kirche, Lennestadt
Bus A514, Bus SB9
Altenhundem ZOB, Lennestadt
Bus A514
Saalhausen Kirche, Lennestadt
Bus A514
Saalhausen Reiherstraße, Lennestadt
Bus A514
Langenei Mitte, Lennestadt
Bus SB9
Habbel, Schmallenberg
 

Anfahrt & Anreise

Pieper (1)
Voss (2)
Rameil (3)
Assmann (4)

Wegbeschreibung & Route

Abfahrten von Gleierbrück, Lennestadt am 27.11.2015 10:02

Ab Nr Gleis In Richtung Verspaetung
10:24 Bus SB9 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
10:35 Bus SB9 Habbel, Schmallenberg -
11:24 Bus SB9 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
11:35 Bus SB9 Habbel, Schmallenberg -
11:58 Bus SB9 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
12:20 Bus A514 Saalhausen Reiherstraße, Lennestadt -
12:24 Bus SB9 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
12:28 Bus A514 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
12:35 Bus SB9 Habbel, Schmallenberg -
12:47 Bus SB9 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
12:55 Bus SB9 Habbel, Schmallenberg -
13:13 Bus A514 Langenei Mitte, Lennestadt -
13:23 Bus A514 Milchenbach Kirche, Lennestadt -
13:34 Bus A514 Saalhausen Reiherstraße, Lennestadt -
13:40 Bus SB9 Habbel, Schmallenberg -
13:50 Bus SB9 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
14:02 Bus A514 Saalhausen Kirche, Lennestadt -
14:24 Bus SB9 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
14:35 Bus SB9 Habbel, Schmallenberg -
14:54 Bus SB9 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
15:24 Bus SB9 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
15:29 Bus A514 Milchenbach Kirche, Lennestadt -
15:36 Bus SB9 Habbel, Schmallenberg -
15:51 Bus A514 Altenhundem ZOB, Lennestadt -
16:24 Bus SB9 Altenhundem ZOB, Lennestadt -