Fahrplan für Torhausweg, Neunkirchen (Saar) Kohlhof

Bus 305
Ludwigsthal Hirschberghalle, Neunkirchen (Saar)
Bus 305
Stummdenkmal, Neunkirchen (Saar)
Bus 315
Uniklinik Parkhaus H1, Homburg
Bus 315
Hauptbahnhof (Brücke), Neunkirchen (Saar)
 

Anfahrt & Anreise

Kinderklinik Kohlhof (1)
Zentralfriedhof Furbach (2)

Wegbeschreibung & Route

Anfahrt & Anreise

Bacher (1)
Furpacher Hof (2)
Gutshof (3)

Wegbeschreibung & Route

Abfahrten von Torhausweg, Neunkirchen (Saar) Kohlhof am 23.05.2015 08:47

Ab Nr Gleis In Richtung Verspaetung
09:15 Bus 315 Hauptbahnhof (Brücke), Neunkirchen (Saar) -
09:26 Bus 315 Uniklinik Parkhaus H1, Homburg -
10:15 Bus 315 Hauptbahnhof (Brücke), Neunkirchen (Saar) -
10:26 Bus 315 Uniklinik Parkhaus H1, Homburg -
11:15 Bus 315 Hauptbahnhof (Brücke), Neunkirchen (Saar) -
11:26 Bus 315 Uniklinik Parkhaus H1, Homburg -
12:15 Bus 315 Hauptbahnhof (Brücke), Neunkirchen (Saar) -
12:26 Bus 315 Uniklinik Parkhaus H1, Homburg -
13:15 Bus 315 Hauptbahnhof (Brücke), Neunkirchen (Saar) -
13:26 Bus 315 Uniklinik Parkhaus H1, Homburg -
14:15 Bus 315 Hauptbahnhof (Brücke), Neunkirchen (Saar) -
15:23 Bus 305 Stummdenkmal, Neunkirchen (Saar) -
15:26 Bus 315 Uniklinik Parkhaus H1, Homburg -
15:57 Bus 305 Ludwigsthal Hirschberghalle, Neunkirchen (Saar) -
16:15 Bus 315 Hauptbahnhof (Brücke), Neunkirchen (Saar) -
16:23 Bus 305 Stummdenkmal, Neunkirchen (Saar) -
16:57 Bus 305 Ludwigsthal Hirschberghalle, Neunkirchen (Saar) -
17:23 Bus 305 Stummdenkmal, Neunkirchen (Saar) -
17:26 Bus 315 Uniklinik Parkhaus H1, Homburg -
17:57 Bus 305 Ludwigsthal Hirschberghalle, Neunkirchen (Saar) -
18:15 Bus 315 Hauptbahnhof (Brücke), Neunkirchen (Saar) -
18:23 Bus 305 Stummdenkmal, Neunkirchen (Saar) -
18:57 Bus 305 Ludwigsthal Hirschberghalle, Neunkirchen (Saar) -
19:23 Bus 305 Stummdenkmal, Neunkirchen (Saar) -
19:57 Bus 305 Ludwigsthal Hirschberghalle, Neunkirchen (Saar) -